Heinolan tilan kehittämissuunnitelma

Heinolan tilan kehittämissuunnitelma 2012-

Tilan tulevaisuusvisio

Tilan nykyisillä omistajilla on tahtotilan säilyttää tilakeskus elävänä toimivana maatilana ja jatkaa itse asumista tilallaan. Tämän toteuttamiseksi he ovat keränneet ympärilleen luonnonmukaisesta ja biodynaamisesta viljelystä kiinnostuneita ihmisiä, jotka voisivat jatkaa tilan peltopuolen viljelytoimintaa. He ovat myös kiinnostuneita tilakeskuksen yhteisöllisestä kehittämisestä niin, että tilakeskus voisi tarjota asumispalveluja, joilla turvataan vanhenevien ihmisten talonmies-, lämmitys- ja ateriapalvelut.  Tavoitteena on kehittää Heinolan tilasta uudenlainen maaseutuasumisen mallitila, jonka sosiaalinen rakenne on monipuolinen, tuottaa suureksi osaksi oman ruokansa, kierrättää jätteensä ja tuottaa keskitetysti energiansa. Tilan maat on lahjoitettu Biodynaamisen viljelyn säätiölle.

Ote Unelmien ekokylät kirjasta >

Tila vailla jatkajaa

Yhteisön taustat juontavat juurensa siihen, että jatkajaa vailla olevalle tilalle haluttiin taata tulevaisuus myöhemminkin. Tilan emäntä puolisoineen lahjoitti tilan Biodynaamisen viljelyn säätiölle. Tilaa hallinnoi perustettu Heinolan maatilayhteisön osuuskunta. Tilan siirtyminen maatilayhteisön tyyssijaksi kertoo tilan emäntä Terhikki Sahari toisessa liitteessä.

Tilasta on tarkoitus rakentaa maaseutuasumisen mallitila. Se tarkoittaa tilan kehittämistä yhteisölliseksi niin, että tilan sosiaalinen rakenne olisi monipuolinen. Tilan on tarkoitus tuottaa pääosin oma ruokansa ja tuottaa keskitetysti myös energiaa. Asumisen elinkaariajattelu on Heinolan maatilayhteisön suunnitelmissa vahva. Tilan toiminta toteutetaan niin, että se voisi tarjota asumispalveluita vanheneville ja tarjota heille asumiseensa tukea. Tuon tuen, palveluiden tarjoajat, asuisivat myös tilalla. Kyse on tavallaan entisaikain kyläyhteisön, maatilayhteisön modernista versiosta. Tila tarjoaisi myös muita hoiva- ja hyvinvointipalveluita. Tilan kehittämisen taustalla on halu tarjota maaseutumainen asumisvaihtoehto ja pitää maaseutu asuttuna. Myös luonnonmukaisen ja biodynaamisen viljelyn koulutus olisi, ja jo onkin, osa tilan repertuaaria.

 

Tilalle on tehty kehittämissuunnitelma. jonka toteutus on kaavailtu tapahtuvaksi lähivuosien ja vuosikymmenten kuluessa. Suunnitelmassa tilalle kaavaillaan kuutta uutta asuintaloa seniori- ja tukiasumiseen, vihannespakkaamoa, lämpökeskusta, uutta navettaa ja tallia ja konehallia. Tilan vanhaa päärakennusta ryhdytään korjaamaan yhteistaloksi, perinnerakentamistyöryhmän voimin. Vuonna 1922 rakennettu hirsitalo vaatii mittavan peruskorjauksen.

 

Maatilalle on etsitty jatkajaa jo tovin. Emäntä puolisoineen on valmis luovuttamaan tilanpidon yhteisöön muuttavalle henkilölle, perheelle tai viljelijäpariskunnalle. Tavoitteena olisi, että maatalous toisi viljelijäparille elannon. Isäntäpari jäisi asumaan tilalle, tulevaisuudessa rakennettavien senioriasuntojen myötä.

 

Tilan ja yhteisön kehittämiseksi perustettiin Heinolan maaseutuyhteisön osuuskunta vuonna 2013. Aikaisemmin tilaa hallinnoitiin yhdistysmuotoisena, mutta osuuskunta palvelee tilan kehitystä parhaiten. Osuuskunnan perustamiseksi ja sen toiminnan suunnittelemiseksi teki Johanna Snell kestävän kehityksen koulutusohjelman opinnäytetyön (Hämeen ammattikorkeakoulu). Snellin työssä kiteytetään tilan visio näin:

Miten taataan ikääntyville palvelut asuinpaikasta riippumatta ja pidetään maaseutu elävänä? Voisivatko kaupunkiin ja kiireiseen elämään kyllästyneet ihmiset lähteä

maaseudulle asumaan ja tarjota vanhentuvalle väestölle palveluita ja mahdollisesti paikan asua. Maaseudun hyvinvointia voitaisiin ammentaa tarjoamalla hoiva- ja hoito -sekä asumispalveluita yhteisötalouden muodossa.

Vaikka Heinolan tilan ja osuuskunnan toiminta on nyt voimakkaasti alkutuotantoon perustuva, jatkossa se suuntautuu enemmän myös palveluiden tuottajaksi.

 
Maatilaympäristön voima

Vaikka varsinainen asuinyhteisö odottaa vielä tuloaan, on Heinolan tilan arki jo nyt yhteisöllistä ja osallistavaa. Tilalla käy päivätoiminta-asiakkaita lähialueen kunnista työtoiminnassa. Erityisryhmiä vastaanotetaan tutustumaan maatilaan arkeen ja eläimiin. Maatilayhteisössä ja Muijannittyn puutarhan aktiiveissa on mukana ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet green care -elementtien hyödyntämisestä; puutarha- ja eläinterapiasta ja maaseutuyhteisön eheyttävästä voimasta esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, vammaisille tai syrjäytymisuhan alla oleville.

Muijanniityn ruokaosuuskunta on sekin mahdollistanut monelle kaupunkilaiselle tai muutoin viljelyä ja maalaiselämää tuntemattomalle kosketuksen luontoon, maanviljelyyn, kotieläimiin ja maatilan vuodenkierron merkityksellisyyteen. Osuuskunta on järjestänyt kaikille avoimia talkoita. Lisäksi osuuskunnan jäsenet osallistuvat puutarhaviljelysten hoitoon sovitusti.
Miten mukaan yhteisöön?

Heinolan maatilayhteisö osuuskunnan jäseneksi voi hakeutua kuka vain tilan arvot ja tavoitteet omikseen tunteva henkilö. Tilalla on hyvätasoinen omakotitalo viljelijää ja hänen perhettään varten, mutta muuta asuintilaa ei vielä ole.

 

TIETOLAATIKKO

Mikä? Heinolan biodynaaminen Maatilayhteisö
Missä? Mäntsälässä, noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.
Perustettu: Vuonna 2011.

Toimintaperiaate: Alueen omistaa Biodynaamisen viljelyn säätiö. Tiluksia hallinnoi Heinolan maaseutuyhteisö osuuskunta, jossa on 14 jäsentä. Maaseutuyhteisö puolestaan vuokraa peltoa Muijanniityn puutarhureille, puutarhan yhteydessä toimii ruokaosuuskunta.

Asuminen: Yhteisön uudehkossa asuinrakennus-omakotitalossa on tilat yhdelle perheelle. Muut asuinrakennukset ovat suunnitteilla.

Elinkeinot: Maatila tuottaa lihaa ja muita elintarvikkeita, jotka myydään suoramyyntinä tai REKO-toimintakanavien kautta.

Ruoka-omavaraisuus: Osin ruokaomavarainen.
Energiaomavaraisuus: Oma metsä

Huomattavaa: Osuuskunta etsii tilalle biodynaamiseen viljelyyn perehtynyttä yrittäjää.
Tulevaisuudessa: Yhteisön tavoitteena on tulla ns. kolmannen sektorin toimijaksi, green care -eli vihreän hoivan palveluntarjoajaksi. Yhteisö mahdollistaisi vanhusten asumisen maaseudulla. 

Maaseutuasuminen yhteisöllisesti > senioriasunnot, työssä käyvät, muut ryhmät.

Tuotetaan palveluita > asumis-, hoiva-, talonmies- ja ruokapalvelut

Kysymyksiä: Mistä rahoitus tukiasuntoihin?

Voisiko kunta (tai jokin muu taho) rahoittaa/rakennuttaa asuntoja, ostaa palveluja?

Palveluasumisen kysyntä lisääntyy, miten kohdataan asiakkaat?

Mistä lisää ammattilaisia, yrittäjiä, toteuttajia?

Luonnon tarjoaman hyvinvoinnin tuotteistaminen – GreenCare?